Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang Tremelo vraagt gemeentelijke opcentiemen te verlagen!

Vlaams Belang Tremelo vraagt gemeentelijke opcentiemen te verlagen!
Lokaal @ Vlaams Belang

Volgens omzendbrief bb 2017/3 zal er inderdaad een herverdeling zijn van de basisbelasting. De basisbelasting op Vlaams niveau stijgt en deze op provinciaal niveau daalt. De gemeentelijke onroerende voorheffing wordt echter berekend op basis van de belasting op Vlaams niveau en vermits deze toeneemt heeft dit als gevolg dat ook het bedrag van de gemeentelijke belasting stijgt. Deze stijging kan de inwoners enkele honderden euro's per jaar kosten vandaar dat het Vlaams Belang het eens is met de vraag van N-VA om de opcentiemen die nu 900 bedragen terug te brengen naar maximum 567. Op die manier blijft het te betalen bedrag gelijk en moeten de inwoners niets extra betalen!!!

Alain Verschaeren
Afdelingsvoorzitter