Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Extra agendapunt gemeenteraad:Terugbetaling aidstest voor katten aan Poezelo.

Extra agendapunt gemeenteraad:Terugbetaling aidstest voor katten aan Poezelo.
Lokaal @ Vlaams Belang

Als diervriendelijke gemeente zorgt Tremelo ervoor dat zwerfkatten gratis steriel gemaakt worden. Onze gemeente doet dit in samenwerking met de vrijwilligers van Poezelo.

De mensen van Poezelo zorgen ervoor dat de katten gevangen worden en brengen ze van en naar de dierenarts. Wanneer de dierenarts vermoed dat de gevangen kat aids zou kunnen hebben wordt bij aankomst eerst een aidstest genomen om te kijken of het dier al dan niet besmet is. Deze aidstest kost 25 euro per dier en deze kost wordt gedragen door Poezelo. Bij zwerfkatten die binnengebracht worden en die geen symptomen hebben wordt geen aidstest verricht. Die dieren worden ongetest losgelaten na de sterilisatie. Toch bestaat de kans dat die dieren ook besmet zijn omdat er al enkele jaren een uitbraak is van kattenaids in Tremelo. De laatste 5 zwerfkatten, die binnengebracht zijn door Poezelo bij de dierenarts, waren allemaal besmet met kattenaids.

Deze test is dus noodzakelijk want wanneer een besmette kat vecht met andere katten kan aids overgezet worden via bloed en speeksel. Ook gewone huiskatten worden er niet van gespaard.

Voor Poezelo is het niet mogelijk elke zwerfkat te laten testen. Zij zorgen ook voor de

de nazorg van de zwerfkatten die terug uitgezet worden. Ook andere dierenkosten nemen ze voor hun rekening.

Vlaams Belang vraagt daarom de gemeente om, niet enkel de kost van de sterilisatie, maar ook de kost van de aidstest voor hun rekening te nemen. Op die manier kan Poezelo haar geld beter besteden aan de nazorg van de zwerfkatten.

Cijfers tonen aan dat er tussen de 95 en 100 katten/jaar gevangen worden. De kostprijs zit dus rond de 2500 euro per jaar!

Alain Verschaeren

ONTWERPBESLUIT

De gemeenteraad,

  • Gelet op het feit dat Tremelo een diervriendelijke gemeente is
  • Gelet op de grote impact van aids op het welzijn van de katten
  • Gelet op de financiële kost van 25 euro per kat voor een aidstest
  • Gelet op het feit dat Poezelo een goede samenwerking heeft met de gemeente
  • Gelet op de beperkte financiële kost per jaar voor de gemeente

BESLUIT:

Vraagt Vlaams Belang de gemeente om de kosten die gepaard gaan bij een aidstest voor katten op zich te nemen en dit met onmiddellijke ingang. Deze kosten zijn beperkt enop die manier beschikt Poezelo over meer financiële middelen voor andere dierenartsen-kosten.